Slowakei.com

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo

Thema:

Firmendaten von COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo:

Name COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo (seit: 2003-08-18)
JEDNOTA, spotrebné družstvo Č a d c a (von: 1990-01-22 bis: 2003-08-17)
Firmensitz Palárikova 87
Čadca 022 01
(seit: 1990-01-22)
Firmennummer 00 168 947 (seit: 1990-01-22)
Eintrag 09/20/1953 (seit: 1990-01-22)
Rechtsform Genossenschaft (seit: 1990-01-22)
Verwaltungsorgan predstavenstvo (seit: 2003-08-18)
predstavenstvo (von: 1990-01-22 bis: 2003-08-17)
Ing. Miroslav Janík - predseda
355
Podvysoká
(seit: 2006-02-25)
Ing. František Strnádel - člen
260
Stará Bystrica
(seit: 2006-02-25)
Bohuslav Cyprich - podpredseda
Kukučínova 33/16
Čadca
(seit: 2006-02-25)
Michal Jargaš - člen
255
Skalité
(seit: 2006-02-25)
Viera Kajánková - člen
Jána Kollára 2455/12
Čadca - U Hluška
(seit: 2006-02-25)
Rudolf Paršo - člen
668
Kysucký Lieskovec
(seit: 2006-02-25)
Jozef Rajtek - člen
Horná 1191
Čadca
(seit: 2006-02-25)
Rudolf Roško - člen
1
Makov - Potok
(seit: 2006-02-25)
Ján Vlček - člen
914
Nesluša
(seit: 2006-02-25)
Milan Papučík - člen
343
Rudina
(seit: 2006-02-25)
Tomáš Čičman - člen
261
Dunajov
(seit: 2006-02-25)
Ivan Ďuraj - člen
146
Kysucký Lieskovec
(seit: 2006-02-25)
Bohuslav C y p r i c h - člen (von: 1990-01-22 bis: 1993-03-18)
Bohuslav Cyprich - podpredseda
Kukučínova 33/Q
Čadca
(von: 1993-03-19 bis: 1996-05-01)
Bohuslav Cyprich - Podpredseda
Kukučínova 33/Q
Čadca
(von: 1996-05-02 bis: 2003-03-24)
Ing. Ondrej G o l i s - člen (von: 1990-01-22 bis: 1993-03-18)
Alexander G r i g a - člen
35l
Vychylovka
(von: 1990-01-22 bis: 1996-05-01)
Stanislav H o l e š č á k - člen (von: 1990-01-22 bis: 1993-03-18)
JUDr. Stanislav H u s á r - Predseda
Sídl. III, blok G/l
Čadca
(von: 1990-01-22 bis: 1996-05-01)
Ing. Miroslav J a n í k - podpredseda
l5O
Podvysoká
(von: 1990-01-22 bis: 1996-05-01)
Ing. Miroslav Janík - Predseda
355
Podvysoká
(von: 1996-05-02 bis: 2003-03-24)
Anna Janíková - člen
641
Staškov
(von: 1993-03-19 bis: 1996-05-01)
Anna Janíková - člen
641
Staškov
(von: 1996-05-02 bis: 2003-03-24)
Anna Janíková - člen
641
Staškov
(von: 2003-03-25 bis: 2003-07-13)
Michal Jargaš - Podpredseda
255
Skalité
(von: 1996-05-02 bis: 2003-03-24)
Ignác Jurčacko - člen
159
Raková
(von: 1993-03-19 bis: 1996-05-01)
Ignác Jurčacko - člen
159
Raková
(von: 1996-05-02 bis: 1999-10-17)
Viera K a j á n k o v á - člen
Sídl. III blok K/F
Čadca
(von: 1990-01-22 bis: 1996-05-01)
Viera Kajánková - člen
Kollárova 2455
Čadca
(von: 1996-05-02 bis: 2003-03-24)
Ján Kožák - člen
J. Kollára 2456
Čadca
(von: 1993-03-19 bis: 1996-05-01)
Ján Lysík - člen
67
Vysoká nad Kysucou
(von: 1993-03-19 bis: 1994-12-21)
Ondrej Marčan - člen
344
Ochodnica
(von: 1996-05-02 bis: 2003-03-24)
Jozef Mitka - člen
Školská 23
Čadca
(von: 1993-03-19 bis: 1996-05-01)
Jozef Mitka - člen
Školská 23
Čadca
(von: 1996-05-02 bis: 2003-03-24)
Jozef Mitka - člen
Školská 2304/23
Čadca - U Hluška
(von: 2003-03-25 bis: 2004-07-19)
Jozef Mitka - člen
Školská 2304/23
Čadca - U Hluška
(von: 2004-07-20 bis: 2004-07-19)
Štefánia O n d r e á š o v á - člen (von: 1990-01-22 bis: 1993-03-18)
Štefan P i š t e k - člen (von: 1990-01-22 bis: 1993-03-18)
Milan Papučík - člen
343
Rudina
(von: 1993-03-19 bis: 1996-05-01)
Milan Papučík - člen
343
Rudina
(von: 1999-10-18 bis: 2003-03-24)
Milan Papučík - Náhradník
343
Rudina
(von: 1996-05-02 bis: 1999-10-17)
Rudolf Paršo - člen
281
Kysucký Lieskovec
(von: 1993-03-19 bis: 1996-05-01)
Rudolf Paršo - člen
281
Kysucký Lieskovec
(von: 1996-05-02 bis: 2003-03-24)
Jozef R a j t e k - člen
Žarec blok VI/6
Čadca
(von: 1990-01-22 bis: 1996-05-01)
Jozef Rajtek - člen
Horná 1191
Čadca
(von: 1996-05-02 bis: 2003-03-24)
Rudolf Roško - člen
Makov - Potok
(von: 1993-03-19 bis: 1996-05-01)
Rudolf Roško - člen
1
Makov - Potok
(von: 1996-05-02 bis: 2003-03-24)
Ing. František S t r n á d e l - podpredseda
502
Stará Bystrica
(von: 1990-01-22 bis: 1996-05-01)
Ing. František Strnádel - Podpredseda
502
Stará Bystrica
(von: 1996-05-02 bis: 2003-03-24)
Ján Vlček - člen
914
Nesluša
(von: 1993-03-19 bis: 1996-05-01)
Ján Vlček - člen
914
Nesluša
(von: 1996-05-02 bis: 2003-03-24)
Ing. Miroslav Janík - Predseda
355
Podvysoká
(von: 2006-02-25 bis: 2006-02-24)
Ing. František Strnádel - Podpredseda
260
Stará Bystrica
(von: 2006-02-25 bis: 2006-02-24)
Bohuslav Cyprich - Podpredseda
Kukučínova 33/16
Čadca
(von: 2006-02-25 bis: 2006-02-24)
Michal Jargaš - Podpredseda
255
Skalité
(von: 2006-02-25 bis: 2006-02-24)
Viera Kajánková - člen
Jána Kollára 2455/12
Čadca - U Hluška
(von: 2006-02-25 bis: 2006-02-24)
Ondrej Marčan - člen
344
Ochodnica
(von: 2006-02-25 bis: 2006-02-24)
Rudolf Paršo - člen
668
Kysucký Lieskovec
(von: 2006-02-25 bis: 2006-02-24)
Jozef Rajtek - člen
Horná 1191
Čadca
(von: 2006-02-25 bis: 2006-02-24)
Rudolf Roško - člen
1
Makov - Potok
(von: 2006-02-25 bis: 2006-02-24)
Ján Vlček - člen
914
Nesluša
(von: 2006-02-25 bis: 2006-02-24)
Milan Papučík - člen
343
Rudina
(von: 2006-02-25 bis: 2006-02-24)
Tomáš Čičman - člen
261
Dunajov
(von: 2006-02-25 bis: 2006-02-24)
Ivan Ďuraj - člen
146
Kysucký Lieskovec
(von: 2006-02-25 bis: 2006-02-24)
Ing. Miroslav Janík - Predseda
355
Podvysoká
(von: 2003-03-25 bis: 2006-02-24)
Ing. František Strnádel - Podpredseda
260
Stará Bystrica
(von: 2003-03-25 bis: 2006-02-24)
Bohuslav Cyprich - Podpredseda
Kukučínova 33/16
Čadca
(von: 2003-03-25 bis: 2006-02-24)
Michal Jargaš - Podpredseda
255
Skalité
(von: 2003-03-25 bis: 2006-02-24)
Viera Kajánková - člen
Jána Kollára 2455/12
Čadca - U Hluška
(von: 2003-03-25 bis: 2006-02-24)
Ondrej Marčan - člen
344
Ochodnica
(von: 2003-03-25 bis: 2006-02-24)
Rudolf Paršo - člen
668
Kysucký Lieskovec
(von: 2003-03-25 bis: 2006-02-24)
Jozef Rajtek - člen
Horná 1191
Čadca
(von: 2003-03-25 bis: 2006-02-24)
Rudolf Roško - člen
1
Makov - Potok
(von: 2003-03-25 bis: 2006-02-24)
Ján Vlček - člen
914
Nesluša
(von: 2003-03-25 bis: 2006-02-24)
Milan Papučík - člen
343
Rudina
(von: 2003-03-25 bis: 2006-02-24)
Tomáš Čičman - člen
261
Dunajov
(von: 2003-07-14 bis: 2006-02-24)
Ivan Ďuraj - člen
146
Kysucký Lieskovec
(von: 2004-07-20 bis: 2006-02-24)
Zeichnungsberechtigt Predseda družstva zastupuje družstvo navonok vo všetkých veciach vyplývajúcich z jeho funkcie. V jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje podpredseda, alebo iný poverený člen predstavenstva. Za družstvo podpisuje predseda, v neprítomnosti predsedu, podpisuje za družstvo podpredseda. Iní zamestnanci družstva podpisujú na základe splnomocnenia družstva.
Pre platnosť písomného právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo, sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva, alebo predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena predstavenstva.
(seit: 2003-08-18)
Družstvo zastupuje, jeho meno koná a podpisuje predseda alebo jeho zástupca s jedným členom predstavenstva.
Ďaľšie osoby môžu konať menom družstva len na základe zmocnenia predstavenstva.
(von: 1990-01-22 bis: 2003-08-17)
Stammkappital 2 500 000 Sk (seit: 1999-10-18)
3 026 500 Sk (von: 1999-02-02 bis: 1999-10-17)
3 012 000 Sk (von: 1993-03-19 bis: 1999-02-01)
Kapitalbeteiligung Gesellschafter 1 000 Sk u fyzických osôb (seit: 1999-10-18)
1 000 Sk u právnických osôb (seit: 2003-08-18)

Sind Sie von COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!

Ste zastupca firmy COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.

Suche - Sitemap - Copyright © 2010 Senza Limiti s.r.o. - Datenschutzbestimmungen