Slowakei.com

COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo

Thema:

Firmendaten von COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo:

Name COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo (seit: 2004-01-01)
JEDNOTA spotrebné družstvo (von: 1990-11-16 bis: 2003-12-31)
Firmensitz ul. Hviezdoslavova 1/11
Námestovo 029 01
(seit: 1990-11-16)
Firmennummer 00 693 804 (seit: 1990-11-16)
Eintrag 01/01/1991 (seit: 1990-11-16)
Rechtsform Genossenschaft (seit: 1990-11-16)
Verwaltungsorgan predstavenstvo (seit: 2004-01-01)
predstavenstvo (von: 2000-06-12 bis: 2003-12-31)
predstavenstvo (von: 1990-11-16 bis: 2000-06-11)
Roman J a g e l e k - predseda
Štefánikova 209/13
Námestovo
(seit: 1997-07-14)
Ľudovít V o l č e k - podpredseda
Ľ. Štúra 717/5
Námestovo
(seit: 2001-06-22)
Stanislav Č e r v e ň - podpredseda
Sládkovičova 664/16
Námestovo
(seit: 2006-06-07)
Jozef K u r č i n a - člen
248
Babín
(seit: 1997-07-14)
Janka K r a v č í k o v á - člen
750
Hruštín
(seit: 1997-07-14)
Ing. Štefánia Gočalová - člen
664
Oravské Veselé
(seit: 1998-07-01)
Zdenka Triebeľová - člen
159
Beňadovo
(seit: 2001-06-22)
Ing. Ľubomír Balcierák - člen
Lazová 364
Zubrohlava
(seit: 2006-06-27)
Viera Matkulčíková - člen
145
Vavrečka
(seit: 2006-06-07)
Rozália B a l c i e r á k o v á - člen
144
Zubrohlava
(von: 1990-11-16 bis: 1997-07-13)
Rozália B a l c i e r á k o v á - člen
455
Zubrohlava
(von: 1997-07-14 bis: 2001-06-21)
Ing. Ľubomír Balcierak - člen
Lazovná 364
Zubrohlava
(von: 2006-06-07 bis: 2006-06-26)
Johana Balková - člen
283
Mútne
(von: 2001-06-22 bis: 2006-06-06)
Johana Balková - člen
283
Mútne
(von: 2006-06-07 bis: 2006-06-06)
Stanislav Č e r v e ň - člen
Sládkovičova 664/16
Námestovo
(von: 1990-11-16 bis: 1997-07-13)
Stanislav Č e r v e ň - člen
Sládkovičova 664/16
Námestovo
(von: 1997-07-14 bis: 2006-06-06)
Marta F a r s k á - člen
Bernolákova 2
Námestovo
(von: 1990-11-16 bis: 1997-07-13)
Marta F a r s k á - člen
ul. 1.mája 452/6
Námestovo
(von: 1997-07-14 bis: 2001-06-21)
Roman J a g e l e k - Predseda
Štefánikova 209/13
Námestovo
(von: 1990-11-16 bis: 1997-07-13)
Ľudovít J a n c k u l í k - člen
272
Novoť
(von: 1990-11-16 bis: 1997-07-13)
Ľudovít J a n c k u l í k - člen
272
Novoť
(von: 1997-07-14 bis: 2001-06-21)
Janka K r a v č í k o v á - člen
750
Hruštín
(von: 1990-11-16 bis: 1997-07-13)
Jozef K u r č i n a - člen
248
Babín
(von: 1990-11-16 bis: 1997-07-13)
Jolana M a t e j č í k o v á - člen
103
Breza
(von: 1990-11-16 bis: 1997-07-13)
Jolana M a t e j č í k o v á - člen
103
Breza
(von: 1997-07-14 bis: 2006-06-06)
Jolana M a t e j č í k o v á - člen
103
Breza
(von: 2006-06-07 bis: 2006-06-06)
Ladislav M a t u š ť á k - člen
Komenského 485/9
Námestovo
(von: 1990-11-16 bis: 1996-07-03)
Viktória M i k o l a j č í k o v a - člen
587
Novoť
(von: 1990-11-16 bis: 1997-07-13)
Viktória M i k o l a j č í k o v a - člen
587
Novoť
(von: 1997-07-14 bis: 2001-06-21)
Jozef Ogurek
380
Rabčice
(von: 1996-07-04 bis: 1997-07-13)
Ján P o d s t a v e k - člen
189
Oravská Lesná
(von: 1990-11-16 bis: 1997-07-13)
Ján P o d s t a v e k - člen
189
Oravská Lesná
(von: 1997-07-14 bis: 2001-06-21)
František Poleta - člen
515
Novoť
(von: 2001-06-22 bis: 2006-06-06)
František Poleta - člen
515
Novoť
(von: 2006-06-07 bis: 2006-06-06)
Ing. Milan S t a n č í k - člen
Kamenická 807/9
Námestovo
(von: 1990-11-16 bis: 1997-07-13)
Ing. Milan S t a n č í k - člen
Kamenická 807/9
Námestovo
(von: 1997-07-14 bis: 2001-06-21)
Ignác V a l č i č á k - člen
261
Lokca
(von: 1990-11-16 bis: 1996-07-03)
Pavlína V o j t a s o v á - člen
434
Mútne
(von: 1990-11-16 bis: 1993-02-14)
Ľudovít V o l č e k - člen
Ľ. Štúra 717/5
Námestovo
(von: 1990-11-16 bis: 1997-07-13)
Ľudovít V o l č e k - člen
Ľ. Štúra 717/5
Námestovo
(von: 1997-07-14 bis: 2001-06-21)
Ing. Peter Horváth - člen
968
Oravská Polhora
(von: 2007-05-25 bis: 2007-05-24)
Ing. Peter Horváth - člen
968
Oravská Polhora
(von: 2001-06-22 bis: 2007-05-24)
Zeichnungsberechtigt Družstvo zastupuje predseda. V jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje podpredseda, alebo iný poverený člen predstavenstva. Za družstvo podpisuje predseda, v neprítomnosti predsedu, podpisuje za družstvo podpredseda. Iní zamestnanci družstva podpisujú na základe splnomocnenia družstva. Pre platnosť písomného právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo, sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva, alebo predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena predstavenstva. (seit: 2004-01-01)
Družstvo zastupuje predseda, alebo člen poverený predstavenstvom družstva Za družstvo podpisuje predseda
a jeden člen predstavenstva V neprítomnosti predsedu podpisuje za družstvo podpredseda a ak ide o písomný právny úkon predstavenstva podpisuje v neprítomnosti predsedu podpredseda a ďaľší člen predstavenstva družstva.
(von: 2000-06-12 bis: 2003-12-31)
Družstvo zastupuje predseda, alebo člen poverený predstavenstvom družstva Za družstvo podpisuje predseda
a jeden člen predstavenstva
(von: 1990-11-16 bis: 2000-06-11)
Stammkappital 1 478 300 Sk (seit: 1993-02-15)
Kapitalbeteiligung Gesellschafter 500 Sk fyzická osoba (seit: 2004-01-01)
20 000 Sk právnická osoba (seit: 2004-01-01)

Sind Sie von COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!

Ste zastupca firmy COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.

Suche - Sitemap - Copyright © 2010 Senza Limiti s.r.o. - Datenschutzbestimmungen