Slowakei.com

Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo

Thema:

Firmendaten von Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo:

Name Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo (seit: 1993-03-16)
Roľnícke družstvo "Vavrečka - Ťapešovo" (von: 1990-03-01 bis: 1993-03-15)
Firmensitz 168
Ťapešovo 029 51
(seit: 2003-08-07)
Ťapešovo 029 51 (von: 1990-03-01 bis: 2003-08-06)
Firmennummer 00 003 221 (seit: 1990-03-01)
Eintrag 03/01/1990 (seit: 1990-03-01)
Rechtsform Genossenschaft (seit: 1990-03-01)
Verwaltungsorgan predstavenstvo (seit: 1993-03-16)
predstavenstvo (von: 1990-03-01 bis: 1993-03-15)
Ing. Rastislav Závodný - podpredseda
Slnečná 164/20
Námestovo
(seit: 2001-08-02)
Peter Kružel - predseda
115
Vavrečka 029 01
(seit: 2004-10-29)
Vladimír Buroň - člen
Štefánikova 268/23
Námestovo 029 01
(seit: 2004-05-18)
Viola Gavendová - člen
100
Ťapešovo
(seit: 2007-05-20)
Pavol B r č á k - člen
172
Vavrečka
(von: 1993-03-16 bis: 1997-09-07)
Pavol B r č á k - člen
172
Vavrečka
(von: 1997-09-08 bis: 1999-04-11)
Pavol B r č á k - člen
172
Vavrečka
(von: 1999-04-12 bis: 2001-08-01)
Pavol B u g a j - člen
105
Ťapešovo
(von: 1993-03-16 bis: 1997-09-07)
Vladimír Buroň - člen
Štefánikova 268/23
Námestovo
(von: 1997-09-08 bis: 2001-08-01)
Eduard G r e b á č - člen
66
Vavrečka
(von: 1993-03-16 bis: 1997-09-07)
Eduard G r e b á č - člen
66
Vavrečka
(von: 1997-09-08 bis: 1999-04-11)
Eduard G r e b á č - člen
66
Vavrečka
(von: 1999-04-12 bis: 2001-08-01)
Jana H u b o č á n i o v á - člen
32
Ťapešovo
(von: 1993-03-16 bis: 1997-09-07)
Jana H u b o č á n i o v á - člen
32
Ťapešovo
(von: 1997-09-08 bis: 1999-04-11)
Žófia H v o ľ k o v á - člen
46
Ťapešovo
(von: 1993-03-16 bis: 1997-09-07)
Peter K r u ž e l - člen
115
Vavrečka
(von: 1993-03-16 bis: 1997-09-07)
Peter K r u ž e l - člen
115
Vavrečka
(von: 1997-09-08 bis: 1999-04-11)
Peter K r u ž e l - člen
115
Vavrečka
(von: 1999-04-12 bis: 2004-05-17)
Peter K r u ž e l - člen
115
Vavrečka
(von: 2004-05-18 bis: 2004-05-17)
Amália Kľusová - člen
89
Ťapešovo
(von: 1997-09-08 bis: 2001-08-01)
Miroslav Krivda - člen
174
Vavrečka
(von: 1997-09-08 bis: 2001-08-01)
Peter Kružel - predseda
115
Vavrečka 029 01
(von: 2004-05-18 bis: 2004-10-28)
Mária L a c l a v í k o v á - podpredseda
22
Ťapešovo
(von: 1993-03-16 bis: 1997-09-07)
Mária L a c l a v í k o v á - podpredseda
22
Ťapešovo
(von: 1997-09-08 bis: 1999-04-11)
Mária L a c l a v í k o v á - podpredseda
22
Ťapešovo
(von: 1999-04-12 bis: 2001-08-01)
Mária L a c l a v í k o v á - člen
22
Ťapešovo
(von: 2001-08-02 bis: 2005-04-30)
Mária L a c l a v í k o v á - člen
22
Ťapešovo
(von: 2005-05-01 bis: 2005-04-30)
Jaruše L i p n i č a n o v á - člen
142
Ťapešovo
(von: 1993-03-16 bis: 1997-09-07)
Ján M a j c h e r - člen
116
Krušetnica
(von: 1993-03-16 bis: 1997-09-07)
Ján M a j c h e r - člen
116
Krušetnica
(von: 1997-09-08 bis: 1999-04-11)
Ján M a j c h e r - člen
116
Krušetnica
(von: 1999-04-12 bis: 2001-08-01)
Ján P r a t k a - člen
76
Vavrečka
(von: 1993-03-16 bis: 1997-09-07)
Mária Remešová - člen
127
Ťapešovo
(von: 1997-09-08 bis: 2001-08-01)
Ing. Jozef S o c h a - predseda (von: 1990-03-01 bis: 1993-03-15)
Pavol T r a b a l k a - podpredseda (von: 1990-03-01 bis: 1993-03-15)
Pavol T r a b a l k a - predseda
197
Vavrečka
(von: 1993-03-16 bis: 1997-09-07)
Pavol T r a b a l k a - predseda
197
Vavrečka
(von: 1997-09-08 bis: 1999-04-11)
Pavol T r a b a l k a - predseda
197
Vavrečka
(von: 1999-04-12 bis: 2001-08-01)
Ing. Pavol T r a b a l k a - predseda
197
Vavrečka
(von: 2001-08-02 bis: 2004-05-17)
Ing. Pavol T r a b a l k a - predseda
197
Vavrečka
(von: 2004-05-18 bis: 2004-05-17)
Jana H u b o č á n i o v á - člen
32
Ťapešovo
(von: 2007-05-20 bis: 2007-05-19)
Jana H u b o č á n i o v á - člen
32
Ťapešovo
(von: 1999-04-12 bis: 2007-05-19)
Zeichnungsberechtigt Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak ide o právny
úkon, kde sa vyžaduje písomná forma, musí byť podpísaný aspoň dvomi členmi predstavenstva /predsedom
alebo podpredsedom a ďalším členom predstavenstva/.
(seit: 1993-03-16)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. (von: 1990-03-01 bis: 1993-03-15)
Stammkappital 9 552 000 Sk (seit: 2001-08-02)
9 600 000 Sk (von: 1993-03-16 bis: 2001-08-01)
Kapitalbeteiligung Gesellschafter 12 000 Sk (seit: 2001-08-02)

Sind Sie von Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!

Ste zastupca firmy Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.

Suche - Sitemap - Copyright © 2010 Senza Limiti s.r.o. - Datenschutzbestimmungen