Slowakei.com

Poľnohospodárske družstvo Vajnory

Thema:

Kontaktinformationen für Poľnohospodárske družstvo Vajnory

Telefon:02 / 437 124 82
Web:http://www.pdvajnory.sk

Firmendaten von Poľnohospodárske družstvo Vajnory:

Name Poľnohospodárske družstvo Vajnory (seit: 1994-08-18)
Roľnícke družstvo Vajnory (von: 1949-10-29 bis: 1994-08-17)
Firmensitz Hospodárska 9
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
(seit: 1949-10-29)
Firmennummer 00 190 284 (seit: 1949-10-29)
Eintrag 10/29/1949 (seit: 1949-10-29)
Rechtsform Genossenschaft (seit: 1949-10-29)
Verwaltungsorgan predstavenstvo (seit: 1994-08-18)
predstavenstvo (von: 1949-10-29 bis: 1994-08-17)
Ing. Marián Brúder - predseda predstavenstva
Uhliská 19
Bratislava 831 07
(seit: 2007-07-31)
Renáta Sláviková - podpredseda predstavenstva
Pri struhe 44
Bratislava 831 07
(seit: 2007-07-31)
Pavol Zeman - člen predstavenstva
Roľnícka 197
Bratislava 831 07
(seit: 2007-07-31)
JUDr. František Bednár - člen
Roľnícka 368
Bratislava 831 07
(von: 1994-08-18 bis: 1998-03-10)
Ing. Marian Brúder - člen
Uhliská 19
Bratislava 831 07
(von: 1994-08-18 bis: 1998-03-10)
Ing. Marian Brúder - podpredseda
Uhliská 19
Bratislava 831 07
(von: 1998-03-11 bis: 1999-02-25)
Ing. Marian Brúder - predseda
Uhliská 19
Bratislava 831 07
(von: 1999-02-26 bis: 2003-02-02)
Ing. Marián Brúder - predseda predstavenstva
Uhliská 19
Bratislava 831 07
(von: 2007-07-31 bis: 2007-07-30)
Ing. Anton Čavojský - predseda
Tomanova 134
Bratislava
(von: 1949-10-29 bis: 1994-08-17)
Ing. Jozef Dolejší - člen
Pračanská 65
Bratislava 831 07
(von: 1999-02-26 bis: 2001-01-23)
Ing. Jozef Dolejší - predseda
Pračanská 65
Bratislava 831 07
(von: 1994-08-18 bis: 1998-03-10)
Ing. Jozef Dolejší - predseda
Pračanská 65
Bratislava 831 07
(von: 1998-03-11 bis: 1999-02-25)
Ján Fašung - člen
Tomanova 91
Bratislava 831 07
(von: 1994-08-18 bis: 1998-03-10)
Ján Fašung - člen
Tomanova 91
Bratislava 831 07
(von: 1998-03-11 bis: 1999-02-25)
Ján Fašung - člen
Tomanova 91
Bratislava 831 07
(von: 1999-02-26 bis: 2003-02-02)
Albert Fekete - člen
Dorastenecká 44
Bratislava 831 07
(von: 1994-08-18 bis: 1998-03-10)
Albert Fekete - člen
Dorastenecká 44
Bratislava 831 07
(von: 1998-03-11 bis: 1999-02-25)
Albert Fekete - člen
Dorastenecká 44
Bratislava 831 07
(von: 1999-02-26 bis: 2003-02-02)
Albert Fekete - člen predstavenstva
Dorastencká 44
Bratislava 831 07
(von: 2007-07-31 bis: 2007-07-30)
Ján Grebeči - člen
Pri struhe 42
Bratislava 831 07
(von: 2001-01-24 bis: 2003-02-02)
Valerián Grebeči - člen
Sibírska 64
Bratislava 831 02
(von: 1994-08-18 bis: 1998-03-10)
Ján Grebeči
Pri struhe 42
Bratislava 831 07
(von: 2007-07-31 bis: 2007-07-30)
Ing. Bohumír Hrabák - podpredseda
Uhliská 35
Bratislava 831 07
(von: 1994-08-18 bis: 1998-03-10)
JUDr. Miroslav Kúkel - podpredseda
Súmračná 13
Bratislava
(von: 1949-10-29 bis: 1994-08-17)
Milan Leška - člen
Roľnícka 32
Bratislava 831 07
(von: 1994-08-18 bis: 1998-03-10)
Milan Leška - člen
Roľnícka 32
Bratislava 831 07
(von: 1998-03-11 bis: 1999-02-25)
Milan Leška - člen
Roľnícka 32
Bratislava 831 07
(von: 1999-02-26 bis: 2003-02-02)
Ing. Jozef Nádaždy - člen
Šinkovská 35
Bratislava 831 07
(von: 1994-08-18 bis: 1998-03-10)
Vladimír Orth - člen
Roľnícka 343
Bratislava 831 07
(von: 1998-03-11 bis: 1999-02-25)
Vladimír Orth - člen
Roľnícka 343
Bratislava 831 07
(von: 1999-02-26 bis: 2001-01-23)
Vladimír Orth - člen
Roľnícka 343
Bratislava 831 07
(von: 2001-01-24 bis: 2003-02-02)
Vladimír Orth - člen
Roľnícka 343
Bratislava 831 07
(von: 2007-07-31 bis: 2007-07-30)
Renáta Sláviková - člen
Pri struhe 44
Bratislava 831 07
(von: 1998-03-11 bis: 1999-02-25)
Renáta Sláviková - podpredseda
Pri struhe 44
Bratislava 831 07
(von: 1999-02-26 bis: 2001-01-23)
Renáta Sláviková - podpredseda
Pri struhe 44
Bratislava 831 07
(von: 2001-01-24 bis: 2003-02-02)
Renáta Sláviková - podpredseda predstavenstva
Pri struhe 44
Bratislava 831 07
(von: 2007-07-31 bis: 2007-07-30)
Pavol Zeman - člen
Roľnícka 197
Bratislava 831 07
(von: 1998-03-11 bis: 1999-02-25)
Pavol Zeman - člen
Roľnícka 197
Bratislava 831 07
(von: 1999-02-26 bis: 2003-02-02)
Pavol Zeman
Roľnícka 197
Bratislava 831 07
(von: 2007-07-31 bis: 2007-07-30)
Václav Žiška - člen
Dorastenecká 49
Bratislava 831 07
(von: 1998-03-11 bis: 1999-02-25)
Václav Žiška - člen
Dorastenecká 49
Bratislava 831 07
(von: 1999-02-26 bis: 2003-02-02)
Václav Žiška - člen predstavenstva
Dorastenecká 49
Bratislava 831 07
(von: 2003-02-03 bis: 2005-02-09)
Václav Žiška - člen predstavenstva
Dorastenecká 49
Bratislava 831 07
(von: 2005-02-10 bis: 2005-02-09)
Vladimír Orth - člen
Roľnícka 343
Bratislava 831 07
(von: 2003-02-03 bis: 2007-07-30)
Ing. Marián Brúder - predseda predstavenstva
Uhliská 19
Bratislava 831 07
(von: 2003-02-03 bis: 2007-07-30)
Renáta Sláviková - podpredseda predstavenstva
Pri struhe 44
Bratislava 831 07
(von: 2003-02-03 bis: 2007-07-30)
Albert Fekete - člen predstavenstva
Dorastencká 44
Bratislava 831 07
(von: 2003-02-03 bis: 2007-07-30)
Pavol Zeman
Roľnícka 197
Bratislava 831 07
(von: 2003-02-03 bis: 2007-07-30)
Ján Grebeči
Pri struhe 42
Bratislava 831 07
(von: 2003-02-03 bis: 2007-07-30)
Zeichnungsberechtigt Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je však na právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forme, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Predseda organizuje, riadi a vykonáva bežnú činnosť dužstva, t.j. koná v pracovnoprávnych vzťahoch, obchodných vzťahoch a nájomných vzťahoch v rozsahu všetkých práv a povinností samostatne. (seit: 2005-08-23)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v
jeho neprítomnosti podpredseda družstva.
Ak je však na právny úkon, ktorý robí
predstavenstvo, predpísaná písomná forme,
je potrebný podpis aspoň dvoch členov
predstavenstva.
(von: 1994-08-18 bis: 2005-08-22)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. (von: 1949-10-29 bis: 1994-08-17)
Stammkappital 113 943 076 Sk (seit: 1994-08-18)
Kapitalbeteiligung Gesellschafter 150 000 Sk pre fyzickú osobu (seit: 2005-08-27)
1 000 000 Sk pre právnicku osobu (seit: 2005-08-27)

Sind Sie von Poľnohospodárske družstvo Vajnory? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!

Ste zastupca firmy Poľnohospodárske družstvo Vajnory? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.

Suche - Sitemap - Copyright © 2010 Senza Limiti s.r.o. - Datenschutzbestimmungen