Slowakei.com

Poľnohospodárske družstvo ŠTRBA

Thema:

Firmendaten von Poľnohospodárske družstvo ŠTRBA:

Name Poľnohospodárske družstvo ŠTRBA (seit: 1991-01-01)
Firmensitz Dr. Markušovského 601/34
Štrba 059 38
(seit: 2003-11-26)
Štrba 059 38 (von: 2000-09-20 bis: 2003-11-25)
Štrba (von: 1991-01-01 bis: 2000-09-19)
Firmennummer 00 199 877 (seit: 1991-01-01)
Eintrag 01/01/1991 (seit: 1991-01-01)
Rechtsform Genossenschaft (seit: 1991-01-01)
Verwaltungsorgan predstavenstvo (seit: 1993-04-28)
predstavenstvo (von: 1991-01-01 bis: 1993-04-27)
Dušan Erdziak - člen
Štefánikova 556/29
Štrba 059 38
(seit: 2004-05-27)
Branislav Ilavský - člen
M. Janošku 381/24
Štrba 059 38
(seit: 2004-05-27)
Ing. Ján Kaprál - člen
Nižná Šuňava 190
Šuňava 059 39
(seit: 2006-07-11)
Ing. Jaroslav Kordován - podpredseda
Krôn 403/10
Štrba 059 38
(seit: 2004-05-27)
Ján Kubis - člen
M. Benku 581/27
Štrba 059 38
(seit: 2004-05-27)
Milan Ludvik - člen
Štepánkovická 767/38
Štrba 059 38
(seit: 2004-05-27)
Ján Michalko - člen
Družstevná 272/15
Štrba 059 38
(seit: 2004-05-27)
Ing. Ján Šerfel - predseda
M. Benku 561/7
Štrba 059 38
(seit: 2004-05-27)
Ing. Dagmar Vincová - člen
1. mája 525/26
Štrba 059 38
(seit: 2004-05-27)
Ivan Babrik - člen
29. januára 629/8
Štrba
(von: 2000-09-20 bis: 2003-03-09)
Ivan Babrik - člen
29. januára 629/8
Štrba
(von: 2003-03-10 bis: 2004-05-26)
Ivan Babrik - člen
29. januára 629/8
Štrba
(von: 2004-05-27 bis: 2004-05-26)
Ing. Pavel Baláž - člen
719
Štrba
(von: 1996-06-10 bis: 2000-09-19)
Ing. Pavel Baláž - predseda
719
Štrba
(von: 1993-04-28 bis: 1996-06-09)
Pavol Baláž st. - člen
166
Štrba
(von: 1996-06-10 bis: 2003-03-09)
Pavol Baláž st. - člen
166
Štrba
(von: 2003-03-10 bis: 2004-05-26)
Pavol Baláž st. - člen
166
Štrba
(von: 2004-05-27 bis: 2004-05-26)
Ivan Bobrík - člen
627
Štrba
(von: 1993-04-28 bis: 1996-06-09)
Dušan Erdziak - člen
551
Štrba
(von: 1996-06-10 bis: 2003-03-09)
Dušan Erdziak - člen
556
Štrba
(von: 1993-04-28 bis: 1996-06-09)
Dušan Erdziak - člen
556
Štrba
(von: 2003-03-10 bis: 2004-05-26)
Ľubomír Erdziak - člen
162
Štrba
(von: 1996-06-10 bis: 2002-06-19)
Milan Greguška - člen
1. mája 599
Štrba
(von: 2000-09-20 bis: 2003-03-09)
Milan Greguška - člen
1. mája 599
Štrba
(von: 2003-03-10 bis: 2004-05-26)
Milan Greguška - člen
1. mája 599
Štrba
(von: 2004-05-27 bis: 2004-05-26)
Marta Gregušková - člen
599
Štrba
(von: 1996-06-10 bis: 2000-09-19)
Mária Havašová - člen
195
Štrba
(von: 1993-04-28 bis: 1996-06-09)
Pavol Hurajt - člen
552
Štrba
(von: 1993-04-28 bis: 1996-06-09)
Mária Jonasová - člen
207
Štrba
(von: 2002-06-20 bis: 2004-05-26)
Mária Jonasová - člen
207
Štrba
(von: 2004-05-27 bis: 2004-05-26)
Ing. Ján Joštiak - člen
593
Štrba
(von: 1993-04-28 bis: 1996-06-09)
Ing. Ján Kaprál - člen
190
Šuňava
(von: 1996-06-10 bis: 2003-03-09)
Ing. Ján Kaprál - člen
190
Šuňava
(von: 2003-03-10 bis: 2004-05-26)
Ing. Ján Kaprál - člen
Nižná Šuňava 190
Šuňava 059 39
(von: 2004-05-27 bis: 2006-07-10)
Ing. Jaroslav Kordován - podpredseda
403
Štrba
(von: 1991-01-01 bis: 1996-06-09)
Ing. Jaroslav Kordován - podpredseda
403
Štrba
(von: 1996-06-10 bis: 2003-03-09)
Ing. Jaroslav Kordován - podpredseda
403
Štrba
(von: 2003-03-10 bis: 2004-05-26)
Pavel Kratochvíla - člen
259
Štrba
(von: 1996-06-10 bis: 2000-09-19)
Ing. Ondrej Kučera - člen
594
Štrba
(von: 1996-06-10 bis: 2003-03-09)
Ing. Ondrej Kučera - člen
598
Štrba
(von: 2003-03-10 bis: 2004-05-26)
Ing. Ondrej Kučera - člen
598
Štrba
(von: 2004-05-27 bis: 2004-05-26)
Dušan Lučanský - člen
1. mája 595/3
Štrba
(von: 2000-09-20 bis: 2003-03-09)
Dušan Lučanský - člen
1. mája 595/3
Štrba
(von: 2003-03-10 bis: 2004-05-26)
Dušan Lučanský - člen
1. mája 595/3
Štrba
(von: 2004-05-27 bis: 2004-05-26)
Dušan Lučanský st. - člen
595
Štrba
(von: 1993-04-28 bis: 1996-06-09)
Zuzana Ludviková - člen
767
Štrba
(von: 1996-06-10 bis: 2003-03-09)
Zuzana Ludviková - člen
767
Štrba
(von: 2003-03-10 bis: 2004-05-26)
Zuzana Ludviková - člen
767
Štrba
(von: 2004-05-27 bis: 2004-05-26)
Ján Michalko - člen
272
Štrba
(von: 1996-06-10 bis: 2003-03-09)
Ján Michalko - člen
272
Štrba
(von: 2003-03-10 bis: 2004-05-26)
Ing. Jozef Novýsedlák - predseda (von: 1991-01-01 bis: 1993-04-27)
Anton Olejár - člen
Štepánkovická 736/8
Štrba
(von: 2000-09-20 bis: 2003-03-09)
Anton Olejár - člen
Štepánkovická 736/8
Štrba
(von: 2003-03-10 bis: 2004-05-26)
Anton Olejár - člen
Štepánkovická 736/8
Štrba
(von: 2004-05-27 bis: 2004-05-26)
Darina Otčenášová - člen
Štepánkovická 739/11
Štrba
(von: 2000-09-20 bis: 2003-03-09)
Darina Otčenášová - člen
Štepánkovická 739/11
Štrba
(von: 2003-03-10 bis: 2004-05-26)
Darina Otčenášová - člen
Štepánkovická 739/11
Štrba
(von: 2004-05-27 bis: 2004-05-26)
Ľubomír Pavela - člen
18
Štrba
(von: 1993-04-28 bis: 1996-06-09)
Zuzana Pavelová - člen
396
Štrba
(von: 1993-04-28 bis: 1996-06-09)
Zuzana Petrušková - člen
747
Štrba
(von: 1996-06-10 bis: 2000-09-19)
Bonifác Podhorský - člen
626/16
Svit
(von: 1996-06-10 bis: 2000-09-19)
Mária Sokolová - člen
53
Štrba
(von: 1993-04-28 bis: 1996-06-09)
Anna Srebalová - člen
756
Štrba
(von: 1993-04-28 bis: 1996-06-09)
Michal Šerfel - člen
60
Štrba
(von: 1993-04-28 bis: 1996-06-09)
Ing. Ján Šerfel - predseda
561
Štrba
(von: 1996-06-10 bis: 2003-03-09)
Ing. Ján Šerfel - predseda
561
Štrba
(von: 2003-03-10 bis: 2004-05-26)
Ľubomír Šulák - člen
14
Štrba
(von: 1993-04-28 bis: 1996-06-09)
Ing. Pavel Švorc - člen
245
Štrba
(von: 1996-06-10 bis: 2003-03-09)
Ing. Pavel Švorc - člen
245
Štrba
(von: 2003-03-10 bis: 2004-05-26)
Ing. Pavel Švorc - člen
245
Štrba
(von: 2004-05-27 bis: 2004-05-26)
Mária Tekelová - člen
711
Štrba
(von: 1993-04-28 bis: 1996-06-09)
Zeichnungsberechtigt Za družstvo koná navonok predseda alebo iný člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, vyžadujú podpis dvoch členov predstavenstva, pričom jeden z podpisov musí byť podpis predsedu alebo podpredsedu predstavenstva. (seit: 2005-04-20)
Za družstvo koná navonok predseda alebo iný člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je
predpísaná písomná forma, vyžadujú podpis dvoch členov predstavenstva.
(von: 1993-04-28 bis: 2005-04-19)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda
a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoj vlastnoručný podpis.
(von: 1991-01-01 bis: 1993-04-27)
Stammkappital 12 216 000 Sk (seit: 2005-04-20)
12 768 000 Sk (von: 2002-06-20 bis: 2005-04-19)
8 087 688 Sk (von: 1993-04-28 bis: 2002-06-19)
Kapitalbeteiligung Gesellschafter 30 000 Sk (seit: 1993-04-28)

Sind Sie von Poľnohospodárske družstvo ŠTRBA? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!

Ste zastupca firmy Poľnohospodárske družstvo ŠTRBA? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.

Suche - Sitemap - Copyright © 2010 Senza Limiti s.r.o. - Datenschutzbestimmungen