Slowakei.com

Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici

Thema:

Firmendaten von Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici:

Name Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici (seit: 1996-09-11)
Poľnohospodárske družstvo podielníkov v Spišskej Teplici (von: 1993-06-21 bis: 1996-09-10)
Poľnohospodárske družstvo v Spišskej Teplici (von: 1952-10-10 bis: 1993-06-20)
Firmensitz Lesná 457
Spišská Teplica 059 34
(seit: 2002-09-23)
Spišská Teplica 059 34 (von: 1993-06-21 bis: 2002-09-22)
Spišská Teplica (von: 1952-10-10 bis: 1993-06-20)
Firmennummer 00 199 834 (seit: 1952-10-10)
Eintrag 10/10/1952 (seit: 1952-10-10)
Rechtsform Genossenschaft (seit: 1952-10-10)
Verwaltungsorgan predstavenstvo (seit: 1996-09-11)
predstavenstvo (von: 1993-06-21 bis: 1996-09-10)
predstavenstvo (von: 1952-10-10 bis: 1993-06-20)
Ján Zemčák - predseda
Rázusova 2677/10
Poprad 058 01
(seit: 2006-01-11)
Ing. František Barilla - člen
Matejovská 1795/6
Poprad - Spišská Sobota 058 01
(seit: 2006-01-11)
Jan Telensky - podpredseda
Hollybush Lane, Westerley
Flamstead AL3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
(seit: 2006-06-08)
Anna Baranová - člen
Školská 292
Spišská Teplica
(von: 1997-09-03 bis: 2002-09-22)
Vladimír Bednarovský - člen
Podhradok 458
Spišská Teplica
(von: 1997-09-03 bis: 2006-01-10)
Emília Černická - člen
Mládeže 279
Spišská Teplica
(von: 2000-05-22 bis: 2002-09-22)
Michal Dikant - člen
Budovateľská 426
Spišská Teplica
(von: 1993-06-21 bis: 1996-09-10)
Michal Dikant - člen
Budovateľská 426
Spišská Teplica
(von: 1996-09-11 bis: 1997-09-02)
Ján Dovalovský - podpredseda
Lesná 247
Spišská Teplica
(von: 1997-09-03 bis: 2002-09-22)
Ján Dovalovský - člen
Lesná 247
Spišská Teplica
(von: 2002-09-23 bis: 2006-01-10)
Ján Dovalovský - člen
Lesná 247
Spišská Teplica
(von: 2006-01-11 bis: 2006-01-10)
Anna Durkotová - člen
Okružná 95
Spišská Teplica
(von: 1993-06-21 bis: 1996-09-10)
Anna Durkotová - člen
Okružná 95
Spišská Teplica
(von: 1996-09-11 bis: 1997-09-02)
Jozef Hudač - člen
Podhrádok 475
Spišská Teplica
(von: 1997-09-03 bis: 2002-09-22)
Mária Kalinayová - člen
Budovateľská 407
Spišská Teplica
(von: 1993-06-21 bis: 1996-09-10)
Mária Kalinayová - člen
Budovateľská 407
Spišská Teplica
(von: 1996-09-11 bis: 1997-09-02)
Eduard Kolarik - člen
Školská 302
Spišská Teplica
(von: 1993-06-21 bis: 1996-09-10)
Eduard Kolarik - člen
Školská 302
Spišská Teplica
(von: 1996-09-11 bis: 1997-09-02)
Michal Kolarik - člen
Vodárenská 179
Spišská Teplica
(von: 1997-09-03 bis: 2000-05-21)
Mária Kolariková - člen
Školská 299
Spišská Teplica
(von: 1997-09-03 bis: 2002-09-22)
Štefan Kupčo - člen
Obrancov mieru 314
Spišská Teplica
(von: 1997-09-03 bis: 2002-09-22)
Ing. František KYSEĽ - predseda (von: 1952-10-10 bis: 1993-06-20)
Ján Lang - člen
Budovateľská 373
Spišská Teplica
(von: 1993-06-21 bis: 1996-09-10)
Ján Lang - člen
Budovateľská 373
Spišská Teplica
(von: 1996-09-11 bis: 1997-09-02)
Štefan Lang - člen
Banícka 804/24
Poprad
(von: 1997-09-03 bis: 2002-09-22)
Ján Lang - člen
Budovateľská 373
Spišská Teplica
(von: 2002-09-23 bis: 2006-01-10)
Štefan Lang - podpredseda
Lesná 253
Spišská Teplica
(von: 2002-09-23 bis: 2006-01-10)
Anna Langová - člen
Podhradok 460
Spišská Teplica
(von: 2002-09-23 bis: 2006-01-10)
Ing. Jozef Mrozek - predseda
Bajkalská 2338/2
Poprad
(von: 1993-06-21 bis: 1996-09-10)
Ing. Jozef Mrozek - predseda
Bajkalská 2338/2
Poprad
(von: 1996-09-11 bis: 1997-09-02)
Jozef Skokan - člen
Budovateľská 399
Spišská Teplica
(von: 1993-06-21 bis: 1996-09-10)
Jozef Skokan - člen
Budovateľská 399
Spišská Teplica
(von: 1996-09-11 bis: 1997-09-02)
Ján Šavel - člen
Lesná 261
Spišská Teplica
(von: 2002-09-23 bis: 2006-01-10)
Ján Šavel - člen
Lesná 261
Spišská Teplica
(von: 2006-01-11 bis: 2006-01-10)
Bartolomej Šebest - člen
Pokroku 236
Spišská Teplica
(von: 1993-06-21 bis: 1996-09-10)
Ing. Peter ŠVAGERKO - podpredseda (von: 1952-10-10 bis: 1993-06-20)
Anna Zemanová - člen
Osloboditeľov 64
Spišská Teplica
(von: 1996-09-11 bis: 1997-09-02)
Ján Zemčák - podpredseda
Rázusova 2677/10
Poprad
(von: 1993-06-21 bis: 1996-09-10)
Ján Zemčák - podpredseda
Rázusova 2677/10
Poprad
(von: 1996-09-11 bis: 1997-09-02)
Ján Zemčák - predseda
Rázusova 2677/10
Poprad
(von: 1997-09-03 bis: 2006-01-10)
Štefan Lang - podpredseda
Lesná 253
Spišská Teplica 059 34
(von: 2006-06-08 bis: 2006-06-07)
Vladimír Bednarovský - člen
Podhradok 460
Spišská Teplica 059 34
(von: 2006-06-08 bis: 2006-06-07)
Ján Lang - člen
Budovateľská 373
Spišská Teplica 059 34
(von: 2006-06-08 bis: 2006-06-07)
Anna Langová - člen
Podhradok 460
Spišská Teplica 059 34
(von: 2006-06-08 bis: 2006-06-07)
JUDr. Jozef Hrobák - člen
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
(von: 2006-06-08 bis: 2006-06-07)
Štefan Lang - podpredseda
Lesná 253
Spišská Teplica 059 34
(von: 2006-01-11 bis: 2006-06-07)
Vladimír Bednarovský - člen
Podhradok 460
Spišská Teplica 059 34
(von: 2006-01-11 bis: 2006-06-07)
Ján Lang - člen
Budovateľská 373
Spišská Teplica 059 34
(von: 2006-01-11 bis: 2006-06-07)
Anna Langová - člen
Podhradok 460
Spišská Teplica 059 34
(von: 2006-01-11 bis: 2006-06-07)
JUDr. Jozef Hrobák - člen
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
(von: 2006-01-11 bis: 2006-06-07)
Zeichnungsberechtigt V mene družstva koná každý člen predstavenstva samostatne. Ak sa na právny úkon družstva vyžaduje písomná forma je potrebný podpis podpredsedu predstavenstva a ďalšieho člena predstavenstva. (seit: 2006-06-08)
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Keď právny úkon vyžaduje
písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
(von: 1996-09-11 bis: 2006-06-07)
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu,
podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva.
(von: 1993-06-21 bis: 1996-09-10)
Písomnosti o právnych úkonoch, ktorými družstvo nadobúda práva alebo preberá záväzky podpisuje predseda
PD a v jeho neprítomnosti podpredseda PD.
(von: 1952-10-10 bis: 1993-06-20)
Stammkappital 5 580 000 Sk (seit: 1993-06-21)
Kapitalbeteiligung Gesellschafter 30 000 Sk (seit: 1993-06-21)

Sind Sie von Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!

Ste zastupca firmy Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.

Suche - Sitemap - Copyright © 2010 Senza Limiti s.r.o. - Datenschutzbestimmungen