Slowakei.com

Poľnohospodárske družstvo v Soli

Thema:

Firmendaten von Poľnohospodárske družstvo v Soli:

Name Poľnohospodárske družstvo v Soli (seit: 1993-04-15)
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Soli (von: 1973-05-03 bis: 1993-04-14)
Firmensitz Soľ 094 35 (seit: 1996-04-11)
Soľ 094 35 (von: 1993-04-15 bis: 1996-04-10)
Soľ (von: 1973-05-03 bis: 1993-04-14)
Firmennummer 00 209 481 (seit: 1973-05-03)
Eintrag 05/03/1973 (seit: 1973-05-03)
Rechtsform Genossenschaft (seit: 1973-05-03)
Verwaltungsorgan predstavenstvo (von: 1993-04-15 bis: 2005-11-29)
predstavenstvo (von: 1973-05-03 bis: 1993-04-14)
JUDr. Pavol Bilý - predseda
48
Nižný Hrabovec 094 21
(seit: 2005-11-30)
František Višňovský - zástupca predsedu
146
Soľ 094 35
(seit: 2005-11-30)
Milan Antol - člen
32
Soľ
(von: 1996-04-11 bis: 2001-10-29)
Bartolomej Bača - člen
160
Rudlov
(von: 1993-04-15 bis: 1994-06-21)
Ján Bačišin - člen
60
Hlinné
(von: 1996-04-11 bis: 2001-10-29)
Michal Bašista - člen
20
Hlinné
(von: 1993-04-15 bis: 1996-04-10)
Ján Benčík - člen
135
Rudlov
(von: 1994-06-22 bis: 1996-04-10)
Ján Benčík - člen
135
Rudlov
(von: 1996-04-11 bis: 2001-10-29)
Mária Fedorková - člen
159
Rudlov
(von: 1996-04-11 bis: 2001-10-29)
Juraj Gordan - člen
34
Rudlov
(von: 1993-04-15 bis: 1994-06-21)
Ján Habina - člen
41
Rudlov
(von: 1993-04-15 bis: 1994-06-21)
Ing. Vincent Hardoň - člen
121
Soľ
(von: 1993-04-15 bis: 1994-06-21)
Ing. Helena Hudáková - člen
207
Soľ
(von: 1993-04-15 bis: 1996-04-10)
Ing. Ján Jackanin - predseda
140
Soľ
(von: 1996-04-11 bis: 2001-10-29)
Ing. Ján Jackanín - predseda
140
Soľ
(von: 1973-05-03 bis: 1996-04-10)
Ján Jenča - člen
128
Rudlov
(von: 1993-04-15 bis: 1994-06-21)
Juraj Jenčo - člen
33
Hlinné
(von: 1993-04-15 bis: 1994-06-21)
Miroslav Jenčo - člen
33
Hlinné
(von: 1996-04-11 bis: 2001-10-29)
Pavol Juhaščík - člen
291
Soľ
(von: 1993-04-15 bis: 1994-06-21)
Ján Kandala - člen
170
Hlinné
(von: 1993-04-15 bis: 1996-04-10)
Bartolomej Kmec - člen
129
Soľ
(von: 1993-04-15 bis: 1994-06-21)
Ján Kopčák - člen
218
Soľ
(von: 1996-04-11 bis: 2001-10-29)
Jozef Manduľák - člen
194
Naciná Ves
(von: 1994-06-22 bis: 1996-04-10)
Ing. Michal Orlovský - podpredseda (von: 1973-05-03 bis: 1993-04-14)
Jozef Palpaš - člen
41
Hlinné
(von: 1994-06-22 bis: 1996-04-10)
Jozef Pohlod - člen
114
Soľ
(von: 1993-04-15 bis: 1994-06-21)
Vladimír Schleif - podpredseda
138
Soľ
(von: 1993-04-15 bis: 1996-04-10)
Štefan Straka - podpredseda
80
Soľ
(von: 1996-04-11 bis: 2001-10-29)
Jozef Stredný - člen
310
Hlinné
(von: 1993-04-15 bis: 1994-06-21)
Jozef Stredný - člen
310
Hlinné
(von: 1996-04-11 bis: 2001-10-29)
Michal Sukovský - člen
21
Rudlov
(von: 1994-06-22 bis: 1996-04-10)
Ing. Ján Sukovský - člen
150
Zamutov
(von: 1994-06-22 bis: 1996-04-10)
Štefan Török - člen
279
Soľ
(von: 1994-06-22 bis: 1996-04-10)
Ján Virba - člen
147
Rudlov
(von: 1996-04-11 bis: 2001-10-29)
Pavol Višňovský - člen
311
Dlhé Klčovo
(von: 1996-04-11 bis: 2001-10-29)
Ing. Ján Jackanin - predseda
140
Soľ
(von: 2005-11-30 bis: 2005-11-29)
Ing. Helena Hudáková - podpredseda
441
Soľ
(von: 2005-11-30 bis: 2005-11-29)
Štefan Straka - člen
80
Soľ
(von: 2005-11-30 bis: 2005-11-29)
Miroslav Jenčo - člen
33
Hlinné
(von: 2005-11-30 bis: 2005-11-29)
Jozef Stredný - člen
310
Hlinné
(von: 2005-11-30 bis: 2005-11-29)
Ján Virba - člen
147
Rudlov
(von: 2005-11-30 bis: 2005-11-29)
Dušan Habina - člen
48
Rudlov
(von: 2005-11-30 bis: 2005-11-29)
Helena Kalafová - člen
177
Hlinné
(von: 2005-11-30 bis: 2005-11-29)
Jozef Manduľák - člen
193
Naciná Ves
(von: 2005-11-30 bis: 2005-11-29)
Michal Sukovský - člen
21
Rudlov
(von: 2005-11-30 bis: 2005-11-29)
Dušan Voľanský - člen
141
Naciná Ves
(von: 2005-11-30 bis: 2005-11-29)
Ing. Ján Jackanin - predseda
140
Soľ
(von: 2001-10-30 bis: 2005-11-29)
Ing. Helena Hudáková - podpredseda
441
Soľ
(von: 2001-10-30 bis: 2005-11-29)
Štefan Straka - člen
80
Soľ
(von: 2001-10-30 bis: 2005-11-29)
Miroslav Jenčo - člen
33
Hlinné
(von: 2001-10-30 bis: 2005-11-29)
Jozef Stredný - člen
310
Hlinné
(von: 2001-10-30 bis: 2005-11-29)
Ján Virba - člen
147
Rudlov
(von: 2001-10-30 bis: 2005-11-29)
Dušan Habina - člen
48
Rudlov
(von: 2001-10-30 bis: 2005-11-29)
Helena Kalafová - člen
177
Hlinné
(von: 2001-10-30 bis: 2005-11-29)
Jozef Manduľák - člen
193
Naciná Ves
(von: 2001-10-30 bis: 2005-11-29)
Michal Sukovský - člen
21
Rudlov
(von: 2001-10-30 bis: 2005-11-29)
Dušan Voľanský - člen
141
Naciná Ves
(von: 2001-10-30 bis: 2005-11-29)
Zeichnungsberechtigt V mene družstva koná a za družstvo podpisuje predseda družstva, v jeho neprítomnosti zástupca predsedu. (seit: 2005-11-30)
Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde
je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
(von: 1993-04-15 bis: 2005-11-29)
Písomnosti, s ktorými družstvo na seba preberá práva a záväzky bude podpisovať predseda a v jeho neprítomnosti
poverený člen predsta- venstva.
(von: 1973-05-03 bis: 1993-04-14)
Stammkappital 100 000 Sk (seit: 2005-11-30)
11 860 000 Sk (von: 1993-04-15 bis: 2005-11-29)
Kapitalbeteiligung Gesellschafter 20 000 Sk základný členský vklad (seit: 1993-04-15)

Sind Sie von Poľnohospodárske družstvo v Soli? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!

Ste zastupca firmy Poľnohospodárske družstvo v Soli? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.

Suche - Sitemap - Copyright © 2010 Senza Limiti s.r.o. - Datenschutzbestimmungen